Tagged: geschiedenis

Geschiedenisboek van Peter van Druenen over Vlissingen 1

De vissers, kapers en arbeiders van Peter van Druenen

Vissers, kapers en arbeiders is een geschiedschrijving over Vlissingen vanaf de eerst bekende documenten over deze stad tot aan heden. Auteur is Peter van Druenen. Het boek dateert uit 2015 toen het 700 jaar geleden was dat Vlissingen stadsrechten kreeg.

Vijfde en zesde klas Prins Willemschool in 'de Ruyterpakjes' 1

De Ruyterherdenking 1957, een stoet van notabelen

In 1957 werd in Vlissingen het geboortejaar 1607 van Michiel de Ruyter herdacht, Nederlands grootste zeeheld, o.a. overwinnaar van de vierdaagse zeeslag; ook vernietigde hij de Engelse vloot tijdens de tocht naar Chatham.
Bij de herdenking in Vlissingen waren het vooral de notabelen die verkleed gingen als admiraals en zelfs als Johan de Witt, maar in het herdenkingsjaar 2007 werd Michiel gespeeld door de receptionist van het gemeentehuis.